Mieke Bon

om vooruit te komen moet je stappen zetten

DRIVE
mijn zakelijke motto

Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit hard te werken...

Ik hou van uitdagingen aangaan en vind het ook een uitdaging om anderen te inspireren en te helpen in hun persoonlijke en zakelijke groei en ambities. Voor topsporters is het de gewoonste zaak om een trainer of coach te hebben, dus waarom zou dat in het bedrijfsleven anders zijn? Dat is immers net zo goed topsport.

Building strong people and organizations

Dat is waar ik voor sta. Ik ben gedreven, sterk gericht op doelen en daarmee resultaten. Resultaten behaal je niet door te praten, maar door doen. Het hebben van een duidelijk doel is de nummer 1 succesfactor bij alles wat je doet en wilt bereiken. Zonder doel heb je geen richting en zonder richting ben je stuurloos.

Het hebben van een duidelijk doel is de nummer 1 succesfactor!

Wat ik doe? Cruciaal is mensen in beweging krijgen en hun verborgen potentieel benutten. Daarnaast de focus richten op de bestaansgrond en de toegevoegde waarde voor de klant. Kortom, de kracht aanspreken van mensen, zodat zij rechtstreeks het verschil kunnen maken voor de klant.

Aad Dekker

Vanuit een jarenlange samenwerking met Mieke Bon heb ik ervaren aan dat het een voorrecht is om Mieke als mens en als professional te ontmoeten. Professioneel ervaar ik haar als een vrouw die volledig gaat voor wat ze doet. Resultaatgericht, zeer deskundig en daadwerkelijk in verbinding met haar opdrachtgever. Kortom; wat ze doet, doet ze goed. Onderscheidend, vanuit kracht met diepgang en oog voor mens én organisatie maakt ze haar belofte waar. Professionals begeleiden in het halen van het maximale uit zichzelf.

 

— Aad Dekker
Dekker Organisatie Advies

Profiel
Mieke C. Bon

Mieke Bon

Achtergrond

Begin jaren negentig was ik de jongste beëdigd makelaar van Nederland en op mijn 24e begon ik mijn eigen makelaarskantoor en financieel adviescentrum. Tijdens deze periode ontdekte ik dat begeleiding en training een krachtige en effectieve formule is om persoonlijke impact en daarmee het resultaat aanzienlijk te vergroten.

In 2004 verkocht ik mijn kantoor en richtte mij volledig op gedrags- organisatieontwikkeling, met als specialisatie bouw- en vastgoed gerelateerde bedrijven.

Kennis en verdieping

In het kader van de zaag scherp houden en continu ontwikkelen werk ik blijvend aan het aanscherpen van mijn kennis en vaardigheden. Momenteel studeer ik aan Harvard University in de Verenigde Staten voor Professional Master in Organizational Behavior. Basis diploma’s die ik behaald heb zijn: Post Bachelor Coaching & Begeleiding en de Werkplaats Organisatie Coaching in de Praktijk.

 

Een greep uit andere opleidingen: RET (Rationele Emotieve Therapie), TA (Transactionele Analyse), Coachen met Voice Dialogue, Deep Democracy,

Collegereeksen aan de Erasmus Universiteit, Inner Why, Belbin Teamrollen, MBTI, Kleurdruk Denken en Doen (Twijnstra Gudde) en LEAN management toepassing.

 

Daarnaast ben ik gecertificeerd professional en consultant voor:

 

 • MDI DISC gedrag- en drijfverenanalyse
 • TMA Methode - Talenten Motivatie Analyse
 • TIFF Temple Index Functional Fluency - effectiviteit van gedrag

bekijk mijn cv op linkedin

Ontwikkelen
Het succes van morgen wordt vandaag gemaakt

Continu resultaatverbetering, innoveren, nieuwe technieken en druk van concurrent en klant vereisen flexibele organisaties én ander gedrag. Wendbaarheid en aanpassingsvermogen zijn noodzakelijk in deze steeds sneller veranderende wereld. Met elkaar leren én verbeteren op het werk is de manier om bij te blijven.

Het succes van morgen wordt vandaag gemaakt. Organisaties en medewerkers die het zich permitteren om vandaag achterover de leunen verliezen morgen het evenwicht en vallen om. In staat zijn om de eigen organisatie en medewerkers te ontwikkelen is dus cruciaal, maar voor slechts weinig organisaties een kerncompetentie. Ik heb de expertise om organisaties op dit boeiende vlak te begeleiden.

Ik werk graag met lerende organisaties, organisaties die bereid zijn en de ambities hebben om te ontwikkelen zowel op het niveau van de organisatie zelf als op het niveau van de individuen werkzaam in de organisatie. Inspirerend leiderschap is daarbij een sleutelwoord. Deze expertise heeft betrekking op organisatieontwikkeling, leiderschap, coaching, training en strategisch talent management.

 

 

Het is niet de sterkste die overleeft, maar de soort die zich het snelst aan de veranderingen weet aan te passen.

 

 

— Charles Darwin

Welke organisatie wil het niet: de gewenste resultaten bereiken, een hoge klanttevredenheid en gedreven medewerkers die graag bij je werken. Om dit te bereiken, zul je jezelf een aantal wezenlijke vragen moeten stellen.

Is er binnen je organisatie een heldere visie en weet je deze te verbinden met je medewerkers?

Kan je organisatie slim navigeren in onzekere tijden?

Verstaan je managers leiderschap; zijn ze inspirerend en ook slagvaardig?

Weten zij veranderprocessen tot een succes te brengen?

Haalt je organisatie alles uit jouw medewerkers?

Werken je teams goed samen?

Is er binnen de organisatie sprake van productgerichtheid of klantgerichtheid?

Onderscheiden jullie je voldoende van de concurrentie?

Maken jullie het verschil?

Inderdaad, er komt veel bij kijken. Ik help je graag bij het verder ontwikkelen van van jouw mensen en organisaties om deze doelen te bereiken.

Hoe?

Aanpak
Het ontwikkelen van mensen en organisaties

 

stap

1

ROADMAP

de kern van het strategisch sturingsproces

Een roadmap is een prestatie- en doelgericht plan. In de roadmap wordt niet op de details ingegaan. Een roadmap is een compact en helder template voor het concretiseren van de strategie. De roadmap wordt actief ingezet als sturingsinstrument. Een helder verhaal met een doel, waarbij de betrokken medewerkers, expertise én de buitenwereld vorm gaan geven aan welke stappen er genomen gaan worden. Duidelijke mijlpalen die worden gerealiseerd op weg naar het (strategisch) doel. Zo wordt de roadmap de kern van het strategisch sturingsproces.

 • Lees meer

  Mijlpalen op de ROADMAP

  • Ontwikkeling van directie- of managementteam (DT/MT)
  • Bepalen van het hoger doel van de organisatie; het Waarom?
  • Bepalen van missie, visie, kernwaarden, merkwaarden (branding).
  • Toekomstmogelijkheden inzichtelijk maken en kansrijke doelen stellen – SWOT analyse.
  • Customer Journey – de klantreis in kaart brengen, grip op de kwaliteit van het klantcontact.
  • Klantarena – in gesprek gaan met de klanten én medewerkers van de organisatie over klantervaringen

 

stap

2

STRATEGIC ALIGNMENT

een voorwaarde voor prestatieverbetering

Het proces van in lijn brengen van alle acties van afdelingen, teams en individuen in organisaties met de strategische doelstellingen. Een ieder in een organisatie werkt samen richting de gewenste doelstellingen. Zelfsturing en resultaatgerichtheid staan centraal. Deze strategische oplijning is een voorwaarde voor prestatieverbetering.

 

stap

3

TRAINING & COACHING

het creëren van een lerende organisatie

De aanpak kenmerkt zich door pragmatisme en flexibiliteit.

Alle training en coaching moet bruikbaar zijn in de praktijk. Niet alleen het individu, maar ook het team, de afdeling of de organisatie moet aan de gang. Wat wil men, wat moet anders? Met collega’s lerend werken aan verbetering van resultaten.

 • Lees meer

  Een belangrijk principe is ‘eenvoud’. Simpel houden en dichtbij de dagelijkse praktijk. Voor een organisatie betekent het vooral: wendbaar blijven, oftewel ‘agile’. Agile is te vertalen als kwiek, lenig of wakker. Het principe van agile werken is dat een organisatie snel kan reageren op klantbehoefte, minder vergadert en dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid hebben. Zelfsturing en resultaatgerichtheid staan centraal. Met als doel een lerende organisatie te creëren. Elke dag een beetje beter!

   

Instrumenten
de instrumenten die worden ingezet

Gedragsanalyse

Een natuurlijke leider of meer een observator? Een bemiddelaar of een inspirator? De gedragsanalyse geeft een diepgaand inzicht in iemands gedragsstijl. Aan de hand van DISC gedragsstijlen – Dominant, Invloed, Stabiel, Consciëntieus – wordt besproken wat de toegevoegde waarde is binnen de organisatie. Welke gedragskwaliteiten hij of zij inbrengt. Wat de valkuilen van de bepaalde gedragsstijl zijn. Hoe hij of zij graag benaderd wil worden.

vOORBEELDRAPPORTAGE

TIFF©

Functional Fluency geeft inzicht in de effectiviteit van gedrag en vormt een prima basis om (inter)persoonlijke effectiviteit verder te vergroten. De Temple Index of Functional Fluency (TIFF©) meet de neiging om bepaald gedrag te vertonen en vormt een uitstekend startpunt voor coaching en trainingen. Daarnaast is de analyse te gebruiken als onderdeel van teamsessies en als 360 graden feedback instrument.

 

functionalfluency.nl

TMA Talentenanalyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in het werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de kandidaat centraal en op de troon die hem past. De TMA maakt het mogelijk en objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheiden te maken. De TMA wordt toegepast voor selectie- en ontwikkelingsvraagstukken.

 

vOORBEELDRAPPORTAGE

referenties
een selectie uit klantervaringen

In 2013 zijn we met de vestiging Unica Arnhem een traject gestart om ons te onderscheiden in de markt, techniek kun je leren maar klantgerichtheid hoort in je DNA te zitten.

Samen met Mieke Bon zijn we aan een reis begonnen die ons er continue op attendeert dat wat je aandacht geeft groeit en dat doet het in Arnhem.

Resultaat: medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid is omhooggegaan en de omzet is fors gestegen.

Persoonlijk heb ik ook een flinke ontwikkeling doorgemaakt sinds Mieke ons coacht, complimenten geven en successen vieren levert positiviteit op bij mensen en is vooral leuk.

Door de manier van coaching van Mieke ben ik me meer bewust geworden waar ik goed in ben en hoe ik andere mensen nog beter weet te enthousiasmeren en motiveren.

 

— Esther Ceelen
Vestigingsdirecteur Unica Arnhem

 

Esther Ceelen

Mieke Bon heeft het managementteam van Kemkens ondersteund met strategische vraagstukken en heeft hierin een deel van management getraind.

Dit doet ze op haar eigen wijze, vol gedrevenheid en enthousiasme. Gecombineerd met een ruime ervaring en ondersteunende theorie.

— Twan van Grinsven
Manager Utiliteit Kemkens Groep

 

Twan van Grinsven

De hulp en ondersteuning van Mieke Bon bij het leren herkennen en beïnvloeden van het gedrag van medewerkers maakt het als het ware en zeer waardevolle drie-traps-raket. Waarbij Mieke naast het activeren van en stimuleren tot verandering van de medewerker zelf, ook mijzelf als aanvoerder on-the-job coacht met een betere organisatie tot gevolg. Het platform wat zij daarbij weet te creëren is gebaseerd op rust en vertrouwen. Dit zijn voor mij fantastische ingrediënten om intellectueel te worden uitgedaagd.

 

— Jordy van Nugteren
Directeur Patina Groep

Jordy van Nugteren

Wat ik echt goed vind van Mieke Bon is het herkennen van diverse gedragspatronen, individueel en in groepsverband. We hebben het over veranderen van gedrag in een traditionele omgeving met sterke persoonlijkheden en sterke eigen en verschillende meningen. Theorie en praktijk komen goed samen. Theorie is niet lijdend maar ondersteunend aan het doel. Er is begrip voor praktische zaken en dagelijkse werkzaamheden. De manier van communiceren is prettig en direct genoeg om mensen in beweging te krijgen maar niet belerend. Dat maakt het prettig samenwerken en zorgt voor een breed draagvlak en een prettige sfeer.

 

— Joep Kemkens
Algemeen Directeur Kemkens Groep

Joep Kemkens

Mieke Bon levert een belangrijke bijdrage om binnen Unica Technisch Beheer alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zij begeleidt vestigingen in de doorvertaling van de bedrijfsstrategie naar de dagelijkse praktijk.

Daarnaast leert zij ons hoe we vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken kunnen kijken, waardoor er andere, nieuwe en betere oplossingen ontstaan. Voor leiderschapsontwikkeling, talentontwikkeling en ontwikkelingen in de toekomst vormt Mieke een belangrijke inspiratiebron.

 

— Herbert Rabelink
Algemeen Directeur Unica Technisch Beheer

Herbert Rabelink

Mieke C. Bon
KVK Utrecht 34096740

Mieke C Bon - logo beeldmerk

Nieuwe Weteringseweg 58
3737 MD Groenekan

Mieke C. Bon © 2016

TTI Success Insights
Functional Fluency
TMA